Depth of Field 

ทุกครั้งที่มีความพยายามเปิดบ่อนเสรีในบ้านเรา คำปลอบใจที่ฝ่ายอยากเปิดบ่อนยกมาก็คือ “เราจะไม่อนุญาตให้คนของเราเข้าบ่อน ให้แต่คนต่างชาติเข้า”

อ่านระหว่างบรรทัดได้ความว่า หนึ่ง บ่อนเป็นสิ่งไม่ดี เราจึงไม่ให้คนของเราเกลือกกลั้ว สอง ช่างหัวคนต่างชาติปะไร

ได้ยินแล้วก็สบายใจ โล่งอกที่คนของเรา เด็กของเราปลอดภัย

ทว่าความจริงคือมันเป็นคำปลอบใจสากลที่ทุกประเทศใช้กัน เวลาถกเรื่องเปิดบ่อน

สิงคโปร์เจ้าของบ่อนที่เราชอบยกมาอ้างกันบ่อยๆ ก็ผ่านการถกแบบนี้มาก่อน ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยให้เปิดบ่อน แต่เนื่องจากเป็นรัฐ ‘เผด็จการ’ ซึ่งตั้งธงมาแล้วว่าจะเปิดบ่อน ก็สามารถเปิดบ่อนได้อย่างง่ายดาย แต่ก็แก้ตัวโดยออกกฎไม่อนุญาตให้คนสิงคโปร์ทั่วไปเข้าบ่อน มีแต่พวกต่างชาติเท่านั้น

เขมรก็ออกกฎไม่อนุญาตให้คนของเขาเข้าบ่อน มีแต่พวกต่างชาติเท่านั้น

ฯลฯ

พลเมืองของทุกประเทศจึงสบายใจที่คนของประเทศตนปลอดภัย

ทว่ามนุษย์ก็คือมนุษย์ ต่อให้ตั้งกฎเหล็กอะไรมาก็สามารถหาทางเลี่ยงจนได้เสมอ ด้วยกติกาแบบนี้ คนมาเลย์ก็มาเล่นพนันในบ่อนไทย คนไทยบินไปเล่นพนันที่บ่อนมาเก๊า คนมาเก๊ามาเล่นพนันที่บ่อนเขมร คนเขมรบินไปเล่นพนันที่บ่อนสิงคโปร์ คนสิงคโปร์บินไปเล่นพนันที่บ่อน ลาส เวกัส ฯลฯ

สรุปก็คือทุกคนทุกชาติได้เกลือกกลั้วสิ่งไม่ดีเหมือนกันหมด!หลายปีมาแล้ว ผู้นำบ้านเราประกาศปิดป่า ห้ามตัดไม้ เพราะ “มันทำให้สภาพแวดล้อมเสียหาย ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล น้ำท่วม” ฯลฯ แต่อนุญาตให้นำเข้าไม้จากพม่า ลาว เขมร อินโดนีเซีย ได้ตามสบาย เพราะ “มันไม่ใช่ไม้จากป่าของเรา”

ตรรกะนี้ทำให้ได้ความรู้ใหม่ว่าป่าไม้ก็มีสัญชาติ! หากตัดไม้ป่าพม่า ก็มีแต่ประเทศพม่าเท่านั้นที่สภาพแวดล้อมเสียหาย ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล น้ำท่วม แต่ประเทศไทยปลอดภัย หากตัดไม้เขมร ก็มีแต่ประเทศเขมรเท่านั้นที่สภาพแวดล้อมเสียหาย ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล น้ำท่วม แต่ประเทศไทยปลอดภัย

นี่ก็เป็นคำปลอบใจที่ใช้ตรรกะเดียวกันเป๊ะ! ผลก็คือคนไทยใช้ไม้จากพม่า คนพม่าใช้ไม้จากลาว คนลาวใช้ไม้จากเขมร คนเขมรใช้ไม้ จากอินโดนีเซีย

ป่าทั้งโลกก็เหี้ยนโดยเท่าเทียมกัน

การคิดแบบ ‘ของเราปลอดภัย ของเขาช่างหัวมัน’ นี้จึงเป็นเพียงตรรกะที่ตื้นเขิน มองแต่จุดย่อย

แต่ดูเหมือนทุกคนจะยินดีพอใจกับความตื้นเขินระดับนี้ หลอกตัวเองด้วยคำปลอบใจสวยงามว่า “ประเทศของเราปลอดภัย”, “ฉันปลอดภัย”, “ฉันไม่ได้ทำอะไรผิด”
   
วิธีการมองปัญหาและการแก้ปัญหาแบบนี้เป็นผลมาจากระบบการจัดสรรโลกเป็นประเทศต่างๆ แบ่งโลกและมนุษย์ออกเป็นส่วนๆ มองปัญหาเป็นจุดๆ แก้ทีละจุด ไม่มองกว้าง ไม่มองไกล มองแบบชาตินิยมที่เห็นแก่ชาติตัวเองฝ่ายเดียว บ่อยครั้งมันแก้ปัญหาระบะสั้น ก่อปัญหาในระยะยาว

นี่คือเหตุผลที่ชาวโลกรู้เรื่องโลกร้อนมาห้าสิบปีแล้ว แต่แทบไม่มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เพราะมองว่ามันห่างไกลจากตัวเอง รู้ว่าขยะพลาสติกล้นโลกก็ยังคงใช้กันอยู่โดยไม่บันยะบันยัง

โดยธรรมชาติของความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ ทุกคนทุกชาติทุกภาษาก็อยากได้เงินเหมือนกันหมด และไม่แคร์อะไรเหมือนกันหมด แต่ปราศจากการมองกว้างมองไกล วันหนึ่งมนุษยชาติก็อาจสิ้นสุด ถ้าโชคดีก็สิ้นสุดเฉพาะมนุษย์ ถ้าโชคไม่ดีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ก็สิ้นสุดไปด้วยในการถ่ายภาพ ช่างภาพสามารถใช้เลนส์ที่ให้ความชัดลึกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมของงาน ศัพท์เรียกว่า Depth of Field

Depth of Field หมายถึงความชัดเจนของภาพในระยะต่างๆ กัน

สมมุติว่าเรายืนอยู่ตรงจุด ก ถัดออกไปจากเราคือจุด ข, ค, ง ไล่ไปจนถึง ฮ คือเส้นขอบฟ้า

Depth of Field ลึกคือเห็นชัดตั้งแต่จุด ก - ฮ

Depth of Field ปานกลางอาจเห็นชัดจาก ก - ป จาก ป - ฮ เบลอ

Depth of Field สั้น อาจเป็นชัดแค่ ก - ค ถัดจาก ค ไปเบลอหมด

สมมุติว่าเราจะถ่ายรูปดอกกุหลาบสีแดงริมรั้วหน้าบ้านสีขาว หากใช้เลนส์ที่ให้ Depth of Field ยาว ภาพกุหลาบ รั้ว และบ้านที่อยู่ถัดไปจะชัดหมด

หากใช้เลนส์ที่ให้ Depth of Field สั้น ภาพกุหลาบและรั้วอาจจะชัด แต่บ้านหลังรั้วเบลอ

หากใช้เลนส์ที่ให้ Depth of Field สั้นกว่านั้น ภาพกุหลาบอาจจะชัด แต่รั้วและบ้านที่อยู่ถัดไปเบลอ

หากใช้เลนส์ที่ให้ Depth of Field สั้นกว่านั้นอีก กลีบกุหลาบบางกลีบเท่านั้นที่ชัด ที่เหลือเบลอหมด

โลกเราเต็มไปด้วยคนที่มองด้วยเลนส์ Depth of Field สั้นถึงสั้นมาก เห็นชัดแค่ระยะคืบสองคืบ

หากเราหยุดหลอกตัวเองสักนาที แล้วมองให้ดี จะพบว่ากำเนิดโลกเราเมื่อสี่พันหกร้อยล้านปีก่อนไม่ได้มาพร้อมกับเส้นแบ่งประเทศ ป่าไม้ไม่เคยมีสัญชาติ ระบบการทำงานของธรรมชาติโลกเราคือ Butterfly Effect ทุกองค์ประกอบเชื่อมโยงกันหมด การตัดป่าพม่ากระทบไม่เฉพาะพม่า แต่รวมถึงไทย ลาว เขมร จีน ไล่ไปจนถึงอะลาสกา การโค่นป่าอะเมซอนเกี่ยวกับคนไทย การปล่อยมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมในเมืองจีนก็เกี่ยวกับคนไทย

เช่นเดียวกับการตัดป่า การทิ้งขยะ การปล่อยสารพิษ ขยะนิวเคลียร์ ฯลฯ ไม่ว่าทำที่จุดใดในโลก ก็กระทบกันถึงทุกจุดในโลก อาจไม่เห็นผลกระทบทันที หรือไม่รุนแรงเท่ากัน แต่มันมีผลกระทบเสมอ

การเล่นพนันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเฉพาะคนต่างชาติ มันกระทบกันหมด หากการพนันทำให้เคนขี้เกียจ มันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแค่ครอบครัวของเขา แต่ต่อสังคมของเขา ประเทศของเขา และทั้งโลก หากเศรษฐกิจประเทศหนึ่งพัง มันก็ส่งผลกระทบต่อไปยังประเทศอื่น มากหรือน้อยตามปัจจัยต่างๆ

เมื่อมองด้วย Depth of Field สั้นๆ ก็เห็นแค่ภาพชัดแค่บางส่วน และมองแบบเห็นแก่ตัว

หากทุกคนมองแค่ ‘ตัวกู’ ก็จะแก้ปัญหาแค่ปัดสวะให้พ้น ‘ตัวกู’ ส่วน ‘ตัวมึง’ จะเป็นอย่างไร ไม่เกี่ยวกับ ‘ตัวกู’ มันกลายเป็นกรอบคิดที่บดบังวิสัยทัศน์และความรู้สึกถูกต้อง จนทำให้เราขาดความเมตตาไปโดยไม่รู้ตัวหรือไม่ตั้งใจ หรือรู้ตัวแต่ไม่สนใจDepth of Field สั้นทำให้เรามองที่ตัวเราเอง สังคมของเรา ประเทศของเราแบบชัดจุด เบลอจุด เพราะคุณภาพเลนส์แบบนี้ไม่สามารถมองไปไกลกว่านั้น ไม่อาจมองว่าโลกอีก 10, 20, 30, 50, 100 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร และไม่มองเห็นว่ามันเกี่ยวกับเราตรงนี้วันนี้อย่างไร

การสอนเด็กรุ่นต่อไปให้คิดเป็น-มองชัดเป็นเรื่องสำคัญ แต่คิดให้กว้างกว่า ‘ตัวกู’ เป็นเรื่องสำคัญกว่า เพราะเราอยู่คนเดียวในโลกกลางซากศพคนอื่นไม่ได้

ความรักชาติที่เราสอนเด็กคือ ชาติเราต้องยิ่งใหญ่ คนทุกชาติเลือกจำเฉพาะวีรกรรมของบรรพบุรุษ การแข่งขันกีฬาระดับโลกเน้นที่ความยิ่งใหญ่ของชาติตน ชาติอื่นๆ เป็นอย่างไร เราไม่ต้องสนใจ เราเห็นแต่ประเทศของเรา แต่ไม่ใช่โลกของเรา

ไอแซค อสิมอฟ ปรมาจารย์นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ ผู้มี Depth of Field ไกลถึงจักรวาลอื่น เขียนว่า “มันไม่มีชาติหรอก มีแต่มนุษยชาติ และหากเราไม่ทำความเข้าใจโดยเร็ว โลกจะไม่มีชาติ เพราะไม่เหลือมนุษยชาติ”

เราจำเป็นต้องสอนเด็กให้รู้จักเริ่มที่รู้จักคิดถึงคนอื่น ชนชาติอื่น แผ่นดินอื่น และคิดถึงคนรุ่นต่อไปเสมอด้วย

ข่าวดีคือเราสามารถอัพเกรดเลนส์ของเราให้มี Depth of Field สูง ด้วยการเปิดรับความจริง ข้อมูลที่ถูกต้อง วิเคราะห์ด้วยเหตุผล รองรับด้วยเมตตาธรรม เอาใจเขามาใส่ใจเรา

Depth of Field ทางสมองทำให้เราเห็นโทษของความเห็นแก่ตัว Depth of Field ของหัวใจทำให้เรามองเห็นว่าโลกยังสามารถเป็นสังคมอุดมคติได้ และคุ้มที่จะไปถึงจุดนั้นวินทร์ เลียววาริณ

www.winbookclub.com

4 กรกฎาคม 2558


คมคำคนคม

Our true nationality is mankind.

ความเป็นชาติที่แท้จริงของเราคือมนุษยชาติ

H.G. Wells

ส่งต่อให้เพื่อน :  
 
 
 
ความเห็นที่ 1
ปีกขนตุ่น 04-07-2015 20:27

 

ในฐานะผู้ใหญ่ในอนาคต

การเติบโตมาในโลกที่เรียนรู้ตามหลักสูตร ทำให้ข้าพเจ้ารู้หน้าที่ของตัวเอง แค่ 'ตัวกู'เท่านั้น

ไม่เห็นความสำคัญต่อสิ่งรอบตัวไกลไปถึงต่างประเทศ

 

ขอบคุณที่ช่วยหยิบยื่นเลนส์ Depth of Field ยาวให้

 
ความเห็นที่ 2
มิสเตอร์นกไขลาน 06-07-2015 13:46

โรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นพลังงานบริสุทธิ์  ตั้งโรงงานที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยที่ไม่ใช่จังหวัดตัวเอง  เหมืองแร่นู้นนี่  ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต  จะไปขุดที่ไหนก็ไปแต่อย่ามาขุดอยู่ใกล้ๆจังหวัดตัวเอง  ตรรกะของคนมักง่าย  

 
 
 
แสดงความเห็น
 
 
Email
 
Password
 
 
    
 
หนอนในตะกร้า (รวมบทความทั้งหมด)
 
Depth of Field
SLOW life
วินทร์-วินทร์ Situation (12.2)
วินทร์-วินทร์ Situation (12.1)
วินทร์-วินทร์ Situation (11)
วินทร์-วินทร์ Situation (10.2)
วินทร์-วินทร์ Situation (10.1)
วินทร์-วินทร์ Situation (9.2)
วินทร์-วินทร์ Situation (9)
ยางรถยนต์
นามเทศแปลงไทย
วินทร์-วินทร์ Situation (8)
วินทร์-วินทร์ Situation (7)
วินทร์-วินทร์ Situation (6)
วินทร์-วินทร์ Situation (5)
วินทร์-วินทร์ Situation (4)
วินทร์-วินทร์ Situation (3)
วินทร์-วินทร์ Situation (2)
วินทร์-วินทร์ Situation (1)
เลือดสีแดงบนเสื้อสีน้ำเงิน
ลืมตีน
ฝังร่างในฟากฟ้า
Creativity (9)
Creativity (8)
Creativity (7)
Creativity (6)
Creativity (5)
ปีเปลี่ยนทิศ
Creativity (4)
Creativity (3)
Creativity (2)
Creativity (1)
คู่มือดูหนัง Interstellar (2)
คู่มือดูหนัง Interstellar (1)
ปลาตัวแรกที่ว่ายในสนามฟุตบอล
เงาของนักเขียนคนหนึ่ง ตอน 19
เงาของนักเขียนคนหนึ่ง ตอน 18
เงาของนักเขียนคนหนึ่ง ตอน 17
เงาของนักเขียนคนหนึ่ง ตอน 16
เงาของนักเขียนคนหนึ่ง ตอน 15
เงาของนักเขียนคนหนึ่ง ตอน 14
เงาของนักเขียนคนหนึ่ง ตอน 13
เงาของนักเขียนคนหนึ่ง ตอน 12
เงาของนักเขียนคนหนึ่ง ตอน 11
เงาของนักเขียนคนหนึ่ง ตอน 10
เงาของนักเขียนคนหนึ่ง ตอน 9
เงาของนักเขียนคนหนึ่ง ตอน 8
เงาของนักเขียนคนหนึ่ง ตอน 7
เงาของนักเขียนคนหนึ่ง ตอน 6
เงาของนักเขียนคนหนึ่ง ตอน 5
เงาของนักเขียนคนหนึ่ง ตอน 4
เงาของนักเขียนคนหนึ่ง ตอน 3
เงาของนักเขียนคนหนึ่ง ตอน 2
เงาของนักเขียนคนหนึ่ง ตอน 1
กบในหม้อน้ำ
วิชาที่ไร้ประโยชน์
ใต้เงาของคนอื่น
สร้างปัญหามาแก้
ไซ่ง่อนรำลึก
เสียงเพลงในกองขยะ
ขนมสอดไส้
สัญญาณจากสวรรค์
ระหว่างทางสู่ความสำเร็จ
ผักชี
งานฝีมือ
ห้องสามห้อง
คุยกับมนุษย์ต่างดาว (9)
มนุษย์หมาป่า
คุยกับมนุษย์ต่างดาว (8)
มีแผน v.s. วางแผน
นาฬิกาทราย
เนื้อคู่
หนึ่งในสามพันล้าน
คุยกับมนุษย์ต่างดาว (7)
เครื่องกรอง
คุยกับมนุษย์ต่างดาว (6)
เมียเก่า
คุยกับมนุษย์ต่างดาว (5)
คุยกับมนุษย์ต่างดาว (4)
ส.ค.ส. 2557 : ข้อแม้ของความสุข
สนับสนุนปฏิวัติด้วยรถถัง!
กล่องใส่ภูเขา ต้นมะพร้าว ทะเล เรือ หาดทราย
ไม่มีเงินไม่ต้องใช้
คุยกับมนุษย์ต่างดาว (3)
ป้อมตำรวจ
คุยกับมนุษย์ต่างดาว (2)
คุยกับมนุษย์ต่างดาว (1)
เรื่องน่าอัศจรรย์
ฉี่ไม่เข้าเป้า
ไดโนเสาร์หลังบ้าน
ยาเม็ดสีฟ้ากับยาเม็ดสีแดง
ระนาบที่สี่ของชีวิต
บนกับล่าง
เด็กเวร
ภาพเบลอ
กรอบของสนามเบสบอล
ตับหมู
ทุกข์ทบต้น
หนึ่งปีมี 400 วัน หนึ่งวันมี 22 ชั่วโมง
ซอมบี้
Fake!
ปลาปีนเขา
มนุษย์พิเศษ
บทเรียนหลังพวงมาลัยรถยนต์
นักเดินทาง
บุญสำเร็จรูป
ขนมจีบ
สมการชีวิต
100 เรื่องแปลก
โลกคู่ขนาน
ตายก็ตาย รอดก็รอด
เดินเท้าไปโรงเรียน
ความคิดกำหนดชะตาชีวิต
คนโชคดี
เปลี่ยนกระถาง
ฟีนิกซ์
วันเกิดปีที่ 3,500,000,000
นาฬิกาของนกฮูก
อิฐทีละก้อน
เดาสร้างทุกข์
ปิศาจในตัวเรา
หนังพากย์
กระถางเปล่า
นอนหลับ กินข้าวอร่อย
iJOBS
เศษสตางค์
ตลกอันตราย!
บ้านแตกเพราะ สตีฟ จ็อบส์
แตะหัวใจ
เมื่อหัวใจเต้นครั้งที่ 15,000,000,000
ชั้นดิน
ตอไม้
ฟ้าถล่ม
สายดิน
คุณค่าของชิ้นส่วนเล็กๆ
ยาใจ
ยอดฝีมือทำเก้าอี้
ด้านที่มองไม่เห็น
กำแพงขวางรัก
LAT
อาหารหมู
3G
“โลกไม่ยุติธรรมเลย”
ภาษาแผ่นดิน
แม่น้ำแสงจันทร์
ยานเวลามีจริง!
ช็อกโกแลตยัดไส้
ของพิเศษ
รักวัวให้ผูก รักลูกให้ IPAD
ทหารผ่านศึกกับเด็กชายขาพิการ
ตัวขี้เกียจ
ประกันใจตลอดชีวิต
ตาไม่ถึง (2)
ตาไม่ถึง (1)
ฟาดดาบ
ท้องฟ้าไม่ปิดทุกวัน
ไฟปรารถนา
ในห้วงเหวของความตาย
แก้บน
หนึ่งวันของเมย์ฟลาย
กาลเทศะกับการใช้ชีวิตอย่างมีความงาม
ปลาที่ไม่ยอมขึ้นบก
หัวใจที่ไม่จมน้ำ
สะฮารา
แดดเที่ยง
รองเท้ากับแซกโซโฟน
โซดา
คนหัวใจเหล็ก
ลายมือ
ทุดง!
แลคโตบาซิลัส
หกลิตร
ครัวสุข ตอน สลัด
GPS
This is the latter.
พู่กันของ จุก เบี้ยวสกุล
Bad hair day & On the job training
Connection
Backfire
รถยนต์ใต้สะพาน
ทำดีไม่ได้ดี
Will I do it again?
หนอนในแอปเปิล
Grow old gracefully
ชีวิตย้อนคืน
46 วินาที
มีดีต้องอวด?
Mediocrity
อาย
It will pass.
สัมผัสพิเศษ
เครื่องมือชิ้นสุดท้าย
หัวใจใต้จุดเยือกแข็ง ตอน 2
หัวใจใต้จุดเยือกแข็ง ตอน 1
เด็กโง่
ขอบเขตความรักของพ่อแม่
ก่อนถึงเส้นตายรัก
หัวบันไดแห้ง
ตัด-หั่น-เจี๋ยน
ฉันกับเรา
สองปีกและตรวน
ผิดที่
ผู้หญิงของขงเบ้ง
เสื่อผืนหมอนใบ
somebody-nobody
เจ็ดชั่วโคตร
วิศวกรรมแห่งชีวิต
ยี่สกที่ไม่ยอมกินเบ็ด
เสิร์ฟกาแฟเจ้านาย
Dum spiro, spero
Between the devil and the deep blue sea
decoy
ปะติรู-ป-ระชาธิปไตย!
I Do a Dream
พื้นที่เสื่อมโทรม
White Lies
Homesick
ตุ๊กตาล้มลุก
ด่านรัก
Swinging!
วันนรก
บริหารเวลา
นิทานเรื่อง จีนกับใบมะขาม
บทความสัมมนาซีไรต์ 1999
ซีอีโอชีวิต
มุมงดงามที่เหลืออยู่
ฟุกุชิมะ 50
ตะกอนก้นแก้ว
สมมุติว่า...
จงทำชั่ว!
ฮะจิโค, รุสวอร์ป และ บ๊อบบี้
เกจ์น้ำมัน
ความฝันริมถนน
เถรตรง
15 Minutes of Fame
อำนาจของเสียงหัวเราะ
acquaintance
The end justifies the means
นิยายประหลาด
ปอดแหก
ก้นเหว
เสียงของหัวใจ
จูบตีน
สองมือเล็กๆ ของเราแต่ละคน
ชีวิตติดกับ
ปาฏิหาริย์ของจุดสีฟ้าอ่อน
ฟองน้ำ
Shit happens!
ริบบินสีเหลืองบนต้นไม้
เสียงไวโอลินที่ไม่มีใครได้ยิน
ช่องโหว่
“แล้วไงล่ะ?”
แรงดึงดูด
No life!
ตั๋วรถไฟครึ่งราคา
พลังของความพลิกแพลง
เดี๋ยวนี้!
คู่แท้
ยาวิเศษ
บทเรียนนอกตำรา
เปลือกนอกกับแก่นใน
Reset
อารมณ์ขันกันกระสุน
กระดุมเม็ดแรก
เซลล์ใหม่
โรจน์แม็พ
ของขวัญวันอังคาร
ปีกแห่งพระปรีชาชาญ
แตงโมสี่เหลี่ยม
ห้องเรียนของวั่นเล่าหยัง
ธรรมะในห้องน้ำ
สื่อสาน
ลูกปลาในแอ่งน้ำ
ไม้คาน
ยึด sub !
ศาสนาผี
จดหรือไม่จด?
เครื่องมือวิเศษ GT 200
ราคาคุย
เม็ดเกลือแห่งอหิงสา
ดาวอังคารเหนือต้นเชอร์รี
หลุมอากาศ
สื่อสังวาส 3
สื่อสังวาส 2
สื่อสังวาส 1
อยากให้คนอื่นจดจำคุณอย่างไร?
เสือกับหน้ากากมนุษย์
Blessing in Disguise
สวนสัตว์ (จบ)
สวนสัตว์ (1)
เสียดายที่...
เสียงบ่นของคนทำหนังสือคนหนึ่ง (3)
เสียงบ่นของคนทำหนังสือคนหนึ่ง (2)
เสียงบ่นของคนทำหนังสือคนหนึ่ง (1)
ก่อนที่ไฟจะดับ
ของหวาน
คนตาบอดในฤดูใบไม้ผลิ
เด็กหญิงที่สวยที่สุดในโลก
ป้ายสต.
ความบังเอิญที่น่ารื่นรมย์
ชื่อเสียงกับความสุข
ออมสินเวลา
ยานเวลากับเครื่องมือพยากรณ์อากาศ
ประชดชีวิต
แอ๊ปเปิ้ลสีแดง
เครื่องมือ
When it rains, it pours.
ดร. เจคเคิล กับ มิสเตอร์ไฮด์
จุดเล็กๆ จุดหนึ่ง
ผัดไทยหนึ่งนาทีครึ่ง
เล่นให้จบเกม
แว่นตาดำ
คำบวกคำลบ
ล้มแล้วเหยียบ
มาราธอน
มองกว้างมองไกล
พ่ายแพ้อย่างสง่างาม
ชายผู้ระเบิดปรมาณูหล่นใส่หัวสองหน
ชาติมีราคาเท่าไร?
ความงามของความเงียบ
เช็กช่วยชาติ
ทูนอิน
รักข้ามพรมแดนสงคราม
เมืองขี้เมา (2)
เมืองขี้เมา (1)
ตุ๊กตาล้มลุก
สมุนไพรอันตราย 13 ชนิด
ตายอย่างหมดจด
เห็นมดเท่าช้าง
ถุงกาแฟ
ผงซักฟอก
พิษทางใจ
มากคนมากความ
เราควรรื้อถอนโครงสร้างของละคร 'น้ำเน่า' หรือไม่?
ปาร์ตี้ชีวิต
รักตัวเอง
แผ่นดินของเรา
หนทางสายที่สอง
ก่อนขึ้นเขาสูง
คนละเรื่องเดียวกัน
อกหักดีกว่ารักไม่เป็น?
อาตี๋สักมังกร
แผนที่โลกกลับหัว
เมื่อถูกถีบลงน้ำ
แก้มอีกข้างหนึ่ง
วิกฤติกับโอกาส
ฉัพพรรณรังสี
ปากมีไว้เพื่อ...?
ข้าวผัด
ชีวิตพอเพียง
ในแสงสุดท้ายของวัน
วาบหวิววิทยาลัย
คุณค่าของชีวิต ตอน 4 (จบ)
คุณค่าของชีวิต ตอน 3
คุณค่าของชีวิต ตอน 2
คุณค่าของชีวิต ตอน 1
เลขนำโชค
คนเราสามารถเป็นคนดีโดยไร้ศาสนาได้หรือไม่?
ท้องฟ้าเป็นผู้ชาย ดวงดาวเป็นผู้หญิง
คนใบ้ในห้องเรียน ตอนที่ 2
คนใบ้ในห้องเรียน ตอนที่ 1
คนจนห้ามท้องเสีย
ตบกะโหลกพระ
ในฤดูหนาวอันแสนนาน
ศูนย์แคลอรี
คำขอโทษ
เครื่องมือชิ้นหนึ่ง
เราสามารถก้าวไปถึงสังคมอุดมคติได้หรือไม่
เส้นโค้ง เส้นเว้า กับเส้นหยัก
โรคติดต่อ
วันที่ 1 มกราคม
แผลเป็นของ คิม ฟุก
แบบสอบถามชีวิต (3)
เสียงสุดท้ายให้โลกได้ยิน
แบบสอบถามชีวิต (2)
วนิดา
แบบสอบถามชีวิต (1)
ผลไม้วิเศษ
ผู้หญิงขอผู้ชายแต่งงาน
อำนาจเหนือธรรมชาติจะนำพาสังคมไทยไปถึงไหน?
คนอารมณ์ดี
หัวใจที่ชายแดน
ว่าด้วยความ 'เพอร์เฟ็ค'
เรื่องของ J
เครดิตกับภาพลักษณ์
อาชีพ : แม่บ้าน
หัวใจ Y
‘ฮาร์ท’ กับ ‘เฮด’
ย้อนกลับสู่ความเป็นระเบียบ
สุญญากาศ
เคียงไหล่ลูกน้อง
แมวที่ริมฝั่ง
รับ-ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ (แห่งชีวิต)
‘คิดได้ไง’ กับ ‘คิดโง่ๆ’
ปฏิทินจักรวาล
คุณค่าของของทรัพยากร
ทาสของชื่อเสียง
จากความว่างเปล่าสู่ความว่างเปล่า
ความคงอยู่ของความมืด
จตุ-calm
บุญคุณกับกตเวทิตา
ลมปราณแห่งปัญญา
คนที่ไม่มีวันแก่
หมาเยี่ยวรดภูเขาทอง
ปากที่เสกศิลป์
คนวิ่งชีวิต
ผู้หญิงผมขาวที่นั่งแถวหน้าสุดในห้องเรียน
ไวโอลินกับหมีแพนด้า
ในตอนจบวัน
สิ่งที่เรามีเหลืออยู่
ปีกหัก
เข็มทิศกับไวโอลินของไอน์สไตน์
ถึงจะเดินถอยหลัง ก็ยังต้องออกแรง
เสน่ห์ของความเรียบง่าย
ล้มแล้วลุกขึ้นมาโลดแล่นต่อไป
การมีชีวิตอยู่อย่างมีชีวิต
ไฟดับห้านาทีในหัวใจ
นางสาวมารยาท
0 นาทีก่อนเที่ยงคืน
บทเรียนที่โรงเรียนไม่ได้สอน
หมาแย่งก้อนเนื้อ
ผู้ไม่เคยยอมแพ้ต่อชะตากรรม
น้ำท่วมทุ่ง
โลกที่ไร้สิ่งกีดขวาง
ปัญหารัก
วิตามินชีวิต
มาจากอากาศธาตุ
ยิ่งน้อยยิ่งมาก
ปาฏิหาริย์แห่งการใช้สติและปัญญา
Happy Ever After
มือหยาบกร้านที่สานเก้าอี้ไม้ไผ่
นิสัยเสียที่เรียกว่า วิตก
รสชาติของชีวิต
ไม่มีวันยอมแพ้
ของปลอม
ริมแม่น้ำ
ฤดูกาล
อาซ้อกับหมูในอวย
ผลของการพยายามเอาใจทุกคน
นังอิจฉา
ความตายคือความรัก
บนโต๊ะอาหารเช้า
เบื้องบนมีแสงอาทิตย์และแสงดาว
รอยเท้าข้างเดียวของลีนา
รถไฟสองขบวน
การรอคอยของ ลี อัง
จุดฝันในม่านมืด
คุณค่าของกระดาษแผ่นหนึ่ง
ไกลกว่าที่ตามองเห็น
เสน่ห์ร้อยเปอร์เซ็นต์
คนที่เต้นรำที่หัวใจ
เบื่อคนบ่น
คนไม่ยอมแพ้ที่ปลายทางโลก
นางในฝัน
หนึ่งก้าวถัดไป
วันไม่ดี
เด็กสาวแขนขาดที่สี่แยก
ความฝันที่เก็บไว้ในลิ้นชัก
สิ่งที่ใครก็เอาไปจากเราไม่ได้
ในแสงสลัว
หลุมดำ
โอกาสที่สอง
โลกใบเล็กของ กนกพงศ์ สงสมพันธุ์
วันเสียตัว
สุขพึงใจกับสุขชื่นใจ
อีแก่ที่ไม่มีใครต้องการ
อนุภาคที่มีวิถีชีวิตของมันเอง
ก้าวย่างแรก
ฮีอา ลี กับนิ้วทั้งสี่
รูบนกำแพงกั้นน้ำ
เสียงที่ไม่มีวันจางหายไปจากโลก
น้ำพุศักดิ์สิทธิ์
ไม้กางเขน
ความฝันโง่ๆ
ความดีความชอบ
กราบสามีก่อนเข้านอน
ชีวิตที่ดี
กลางสายฝน
สัตว์ประหลาดในโลกที่แสนสวยงาม
ทางเลือกของหัวใจ
เส้นตายกับคำท้าทาย
ยืนด้วยเท้าของตนเอง
จรรยาบรรณ
วิปริตธรรมชาติ
ยาขม
เข็มทิศ
วันแห่งความหวัง
Perception - Reality
ดีทอกซ์
รังที่สร้างด้วยรัก
บทเรียนที่สูญเปล่า?
ไหว้สัตว์ตาย
เนรคุณธรรมชาติ?
โลกของไอ้แก่
การศึกษากับปัญญา
ตัวกูของใคร
รักคนอื่นหรือรักตัวเอง?
บทเรียนจากตะกร้า
บทเรียนจากความเชื่องช้า
วิบัติสมมุติ
"ถ้ารู้อย่างนี้จะไม่..."
เจตนาดีกับลมปาก
งานใหญ่กับงานยิ่งใหญ่
ต้นรักในหัวใจ
ทวนน้ำ
ขนาดของหัวใจ
ไม้ผลัด
ส้มเปรี้ยวกับส้มหวาน
คนที่สิบเอ็ด
คำสุภาพกับมารยาทที่แท้
ก่อนเปลือกตาจะปิด
"ช่างมัน ฉันไม่แคร์"
ถ่ายน้ำมันเครื่อง
อภัยทาน
วันแห่งความรัก
ของใหม่
สองข้างทางสู่เส้นชัย
คนตาบอดบนสะพานแคบ
คุณค่าเล็ก ๆ ของตัวไร้ประโยชน์
งานทรมานกับงานในฝัน
สายน้ำกับความตาย
มาสาย-กลับดึก
31 ธันวาคม
ลอกคราบจากภายใน
กบเลือกงาน
ไม้แข็งกับไม้อ่อน
ไส้เดือนกับมังกร
ขาวกับดำ
ประโยชน์ของความไม่มี
รอยเท้าเล็ก ๆ ของเราเอง
เติมน้ำใสใส่หัวใจ
เปลือกของสุภาพชน
สายรุ้ง
Expiry Date
นาฬิกา
เสียน้อยเสียยาก
กติกา
ก็แค่ความไม่สะดวกเล็ก ๆ
ความยาวของหนึ่งวินาที
ข้างกำแพงสงคราม
ส่วนเกิน
เพลงรัก
อหิงสา
คนแก่ในสวนสีเขียว
ความอึด
The Evil Thing?
ความฝัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warning: mysql_close(): 2 is not a valid MySQL-Link resource in /home/winbookc/domains/winbookclub.com/public_html/article.php on line 783