วินทร์-วินทร์ Situation (10.1)  

แฟนตาซี (1)วินทร์ #2009 : “ถ้ามีคนต่างชาติมาถามคุณอีกครั้งในตอนนี้ว่า อะไรคือแก่นแท้ของพุทธศาสนา คุณจะตอบว่ายังไง?”

วินทร์ #1001 : “ผมคงตอบว่าแนวคิดพุทธคือการปลดปล่อยจิตให้เป็นอิสระจากสิ่งรัดรึงทั้งปวง โดยใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์ช่วยวิเคราะห์และชำแหละโครงสร้างของจิตและทุกข์จนเข้าใจ สิ่งรัดรึงคืออารมณ์ ความคิด โมหะ ทิฐิ ปล่อยได้เมื่อไรก็เย็นเมื่อนั้น เย็นก็คือนิพพาน”

วินทร์ #2009 : “นี่ก็คือเรื่องที่พุทธทาสภิกขุสอนและถูกด่ามาแล้ว”

วินทร์ #5152 : “อ้าว! ทำไม?”

วินทร์ #1001 : “เพราะหาว่าลดเกรดนิพพานจากที่เป็นของอริยบุคคลเป็นชาวบ้านธรรมดา”

วินทร์ #5152 : “ยังไงครับ?”

วินทร์ #2009 : “ท่านบอกว่าคนทั่วไปเห็นว่านิพพานหมายถึงการตายของพระอรหันต์ แต่ในเมื่อไม่ทุกคนเป็นพระอรหันต์ นิพพานจะเป็นของทุกคนได้ยังไง ท่านจึงยืนยันว่านิพพานไม่ใช่การตายของพระอรหันต์ นิพพานคือความเย็นเมื่อเราหลุดพ้นจากกิเลสต่างหาก แต่คนบางพวกไม่ชอบใจคำสอนหรือการตีความอย่างนี้”

วินทร์ #5152 : “แล้วคัมภีร์ว่าอย่างไร?”

วินทร์ #2009 : “คำว่า นิพพาน ประกอบด้วยศัพท์ ‘นิ’ แปลว่า ออกไป, หมดไป, ไม่มี กับคำว่า ‘วานะ’ แปลว่า พัดไป, ร้อยรัด หมายถึงกิเลสตัณหาและอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นนั่นเอง รวมแล้วแปลว่า ไม่มีการพัดไป ไม่มีสิ่งร้อยรัด พูดง่ายๆ คือ นิพพานเป็นสภาวะที่ไม่มีกิเลสตัณหาซึ่งก่อให้เราทุกข์ ซึ่งถ้าแปลว่าเย็นก็ไม่ผิดอะไร”

วินทร์ #1001 : “ขนาดพระสายปัญญาระดับนี้ยังโดน หากเราๆ พูดอย่างเดียวกันก็คงโดนด่าว่ามีมิจฉาทิฐิ รู้น้อยแต่พูดอวดฉลาด”

วินทร์ #2009 : “แหงล่ะ! คนจำนวนมากชอบตีความเหนือธรรมชาติมากกว่า ทั้งที่การอธิบายธรรมด้วยเรื่องอำนาจเหนือธรรมชาติเป็นการเปลี่ยนศาสนาให้เป็นไสยศาสตร์ได้ง่ายที่สุด”

วินทร์ #1001 : “เป็นไปได้มั้ยที่เราทะเลาะกันเรื่องประเด็นต่างๆ ในศาสนาทุกวันนี้ เช่นเรื่องนิพพานเป็นอััตตาหรืออนัตตา เพราะเราตีความคำว่า นิพพาน ต่างกัน”

วินทร์ #2009 : “แน่นอน เป็นไปได้อย่างยิ่ง คุณคิดว่านิพพานหมายถึงอะไร?”

วินทร์ #1001 : “มันขึ้นกับว่าคุณให้คำจำกัดความของ นิพพาน เป็นรูปธรรมหรือนามธรรม ลืมเรื่องว่าพระคัมภีร์ว่าอะไรไปก่อน ก็เหมือนคำว่า ‘อิ่ม’ คุณจะตีความแบบกายภาพว่าท้องคุณบรรจุอาหารเต็มก็ได้ หรือจะบอกว่าเป็นความรู้สึกเต็มก็ได้ เพราะฉะนั้นแค่คำง่ายๆ ว่า ‘อิ่ม’ ถ้าคุยกันคนละมุม ก็ทะเลาะกันได้”

วินทร์ #5152 : “ในมุมรูปธรรมเป็นยังไง?”

วินทร์ #1001 : “จำได้มั้ยที่เราเรียนวิชาศีลธรรมในโรงเรียน เราถูกสอนให้ท่องจำว่า เจ้าชายสิทธัตถะทรงตรัสรู้ตามลำดับขั้น แต่ละขั้นมีชื่อเรียกยากๆ”

วินทร์ #2009 : “เริ่มที่ขั้นปุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือการระลึกชาติ จุตูปปาตญาณ หรือ ทิพยจักขุญาณ คือการรู้วาระของคนและสัตว์ที่เกิดมาในโลก อาสวักขยญาณ คือการรู้เหตุสิ้นกิเลสในจิต การผจญมาร การมองทะลุโลกต่างๆ”

วินทร์ #1001 : “โอ้โฮ! ความจำคุณเยี่ยมจริงๆ ข้อน้อยนับถือ!”

วินทร์ #2009 : “ผมได้คะแนนวิชานี้เต็มเลยนะ”

วินทร์ #1001 : “ผมจำได้ว่าตอนเด็กเรียน ก็เข้าใจว่าการตรัสรู้เป็นกระบวนเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างหนึ่ง เหมือนเปลี่ยนจากคนเป็นเทพ เพราะครูสอนว่า เมื่อตรัสรู้แล้ว จะรู้สึกเป็นสุขเหลือประมาณ เมื่อโตขึ้นผมมีคำถามว่า หากหลักของพุทธคือการปล่อยวาง ไม่ยึดติด ทำไมยังต้องมีความรู้สึก ‘สุขเหลือประมาณ’ อีก มันน่าจะเป็นว่า ไม่รู้สึกอะไรอีกแล้ว มีแต่ความสงบไม่ใช่หรือ”

วินทร์ #2009 : “น่าสนใจ”

วินทร์ #1001 : “มาอ่านตอนโตพบว่า มันเป็นพุทธภาษิตบทหนึ่ง ‘นิพพานํ ปรมํ สุขํ’ แปลว่า นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง มันไม่ได้บอกว่าเป็นความสุขหรือสภาวะที่พิเศษเหนือธรรมชาติแต่อย่างใด เพราะเมื่อดับกิเลสตัณหาได้ก็สุข จะไปทุกข์ได้ยังไง ทีนี้สุขที่ว่านี้เป็นสุขจากภายใน สุขจากความไม่มี ทางพุทธจึงบอกว่า สุขใดเสมอความสงบเป็นไม่มี”

วินทร์ #7845 : “นี่เป็นสัจธรรมที่ผมรู้ซึ้งเลย”

วินทร์ #1001 : “คุณตรัสรู้แล้วหรือ?”

วินทร์ #7845 : “เปล่า แต่ถ้าเมียคุณขี้บ่น คุณจะบรรลุสัจธรรมเลยว่า สุขใดเสมอความสงบเป็นไม่มี ฮ่า! ฮ่า!”

วินทร์ #1001 : “นี่ทำให้ผมต้องอดไม่ได้ที่จะถามว่า คนที่สอนเรื่องนิพพานนั้นรู้จริงหรือว่าจำเขามา เป็นไปได้มั้ยว่าเราใส่ตำนานและแฟนตาซีเข้าไปในทุกเรื่องรวมทั้งนิพพานด้วย?”

วินทร์ #2009 : “มองอีกมุมหนึ่ง เป็นไปได้ไหมที่ว่าสภาวะที่พิเศษเหนือธรรมชาติหมายความตรงคำ?”

วินทร์ #7845 : “ยังไง?”

วินทร์ #2009 : “ผู้ที่นั่งสมาธิลึกๆ บอกคล้ายๆ กันว่าตอนที่สมาธิลึกถึงจุดหนึ่ง ผู้ทำสมาธิจะรู้สึกเหมือนการลอยนิ่ง กาลเวลาหยุดเคลื่อน ไร้ตัวตนและเวลา มีการทดลองทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสมองขณะที่ทำสมาธิ พบว่าขณะที่อยู่ในสมาธิลึกๆ นั้น คลื่นสมองเป็นแบบเธตา มีความถี่ 4-7 เฮิร์ตซ์ นี่เป็นระดับเกือบต่ำสุด สมองส่วนหน้าทำงานมากกว่าสมองส่วนหลัง อาการนี้คล้ายการหลงทิศของเวลา ทำให้รู้สึกเหมือนไร้ตัวตน ทำให้ผู้ทำสมาธิเชื่อมั่นว่ากำลังเชื่อมกับอำนาจเหนือธรรมชาติ ซึ่งในบริบทนี้คือนิพพาน นี่ทำให้เราต้องตั้งคำถามว่า อำนาจศักดิ์สิทธิ์ ที่เห็นนี้เป็นภาพลวงตาได้หรือไม่”

วินทร์ #1001 : “ชาวพุทธทะเลาะกันมานานแล้วเรื่องนี้ เรื่องอัตตา-อนัตตานั่นแหละ มีทั้งความเชื่อว่านิพพานเป็นอัตตา เป็นสถานที่ เป็นดินแดนพิเศษ และความเชื่อว่านิพพานเป็นสภาวะ มากมายจนสับสน และมักจะเข้าข่าย คนรู้ไม่พูด คนพูดไม่รู้ ครูชั้นมัธยมของผมสอนว่าเมื่อบรรลุนิพพานแล้ว ก็กลายเป็นสัพพัญญู กลายเป็นผู้รู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในจักรวาล ระลึกชาติได้ไปจนถึงชาติแรก มองเห็นชาติปางก่อน นี่หมายความตรงคำหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ และที่แปลกก็คือ หากนิพพานเป็นเรื่องกายภาพ ทำไมมันไม่อยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์ ตลอดเวลาที่สวมชุดนักเรียน ผมเข้าใจมาตลอดว่านิพพานเป็นรูปธรรม เป็นสภาวะ เป็นผลตอบแทนของการสะสมบารมีมาแสนชาติ...”

วินทร์ #5152 : “คุณไม่เชื่อ?”

วินทร์ #1001 : “ผมเริ่มไม่เชื่อเมื่อผมเริ่มศึกษาเรื่อง Anthropology วิชาเกี่ยวกับมนุษย์ ทำให้ตั้งคำถามว่าแสนชาตินี้คือกี่ปี? หากหนึ่งชาติกินเวลาห้าสิบปี แสนชาติก็เท่ากับห้าล้านปี ห้าล้านปีก่อน มนุษย์สายพันธุ์ โฮโม ซาเปียนส์ ยังไม่ถือกำเนิดเลย ยังเป็นมนุษย์วานรสายพันธุ์ที่หลังยังไม่ตรง กว่าจะยืนหลังตรงเป็นพวก Homo erectus ก็ประมาณสองล้านปีก่อน แล้วค่อยแตกแขนงมาเป็นมนุษย์ปัจจุบัน มนุษย์วานรสมัยนั้นอย่าว่าแต่สะสมบารมีเลย สะสมอาหารยังแทบเอาตัวไม่รอด โฮโม ซาเปียนส์ เพิ่งโผล่มาในโลกแค่สองแสนปีก่อนนี้เอง อยู่แถวแอฟริกามาก่อน จนเมื่อประมาณหกหมื่นปีที่ผ่านมา บรรพบุรุษของเราก็เดินทางออกจากแอฟริกา ไปหาบ้านใหม่ พวกเขาเจอมนุษย์อีกสองสายพันธุ์ซึ่งเป็นญาติห่างๆ ของเรา คือสายพันธุ์ Neanderthal และ Denisovan แล้วเกิดการผสมข้ามพันธุ์กัน”

วินทร์ #5152 : “ผสมกันได้ยังไง?”

วินทร์ #1001 : “ได้ซี”

วินทร์ #5152 : “รู้ได้ยังไง?”

วินทร์ #1001 : “เพราะในดีเอนเอของมนุษย์ทุกคนในโลกมีร่องรอยของมนุษย์สองสายพันธุ์นี้ ตั้งแต่ 1-4 เปอร์เซ็นต์”

วินทร์ #5152 : “จริงหรือ?”

วินทร์ #1001 : “จริงซี จากนั้นมนุษย์ โฮโม ซาเปียนส์ ก็ค่อยๆ อพยพย้ายถิ่นฐานกระจายไปทั่วโลก เราเพิ่งออกจากป่าเขาถ้ำเมื่อหมื่นปีก่อนนี่เอง มาตั้งอารยธรรมและเริ่มมีศาสนา คำถามคือระยะเวลาสองแสนปีนี่คือกี่ชาติ สมมุติว่าชาติละยี่สิบปี ก็ได้แค่หมื่นชาติเท่านั้น ตัวเลขแสนชาตินี่ต้องนับมนุษย์วานรเข้าไปด้วย ผมไม่ชอบคิดอะไรยากๆ เป็นไปได้มั้ยว่ามันมีความหมายง่ายๆ แต่เราทำให้มันซับซ้อนเอง ทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก ทำไมเราจะต้องเข้าใจทุกอย่างแบบ literal คือตามคำเป๊ะ? เป็นไปได้ไหมว่าคำว่า ‘แสนชาติ’ เป็นคำอุปมาที่ใช้กันมากในทางพุทธ เช่น ตรัสรู้ในคืนจันทร์เต็มดวง จันทร์เต็มดวงหมายถึงปัญญาใช่ไหม? เป็นไปได้มั้ยว่าแสนชาติหมายถึงความอดทน? ความมานะ? การฝึกฝนที่ยาวนาน?”

วินทร์ #5152 : “งั้นคุณก็คงไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพานในวันเดียว - วันวิสาขบูชา?”

วินทร์ #1001 : “มันบังเอิญไปมั้ย? คนคนนึงเกิดและตายในวันเดียวกันย่อมเป็นไปได้ แต่ก็ไม่บ่อย ถ้าบรรลุธรรมในวันนั้นด้วย ความน่าจะเป็นก็ลดลง และถ้าวันนั้นเป็นวันเพ็ญเต็มดวงอีกด้วย ผมว่าความน่าจะเป็นใกล้ศูนย์มาก”วินทร์ เลียววาริณ

www.winbookclub.com

23 พฤษภาคม 2558

 

คมคำคนคม


We wish to pursue the truth no matter where it leads.  But to find the truth, we need imagination and skepticism both. We will not be afraid to speculate, but we will be careful to distinguish speculation from fact.

เราปรารถนาจะค้นหาความจริง ไม่ว่ามันจะพาเราไปไหน แต่ในการค้นหาความจริง เราต้องการทั้งจินตนาการและกาลามสูตร เราต้องไม่กลัวที่จะคิดเดา แต่เราจะต้องระวังที่จะแยกสิ่งที่คาดเดาจากข้อเท็จจริง

Carl Sagan

ส่งต่อให้เพื่อน :  
 
 
 
ความเห็นที่ 1
sharing 23-05-2015 21:30

น่าสนใจมาก เกี่ยวกับ วิธีการมองทางศาสนา เกี่ยวกับ สิ่งที่เคยเรียนมา และมุมมองใหม่ที่น่าสนใจ ทำให้ศาสนา น่าสนใจมากขึ้น

 
ความเห็นที่ 2
Roox 24-05-2015 21:50
คุณวินทร์ พบเจ้าหน้าที่ด้วย ปรับทัศนคติเรื่องวันวิสาฯหน่อย
 
 
 
แสดงความเห็น
 
 
Email
 
Password
 
 
    
 
หนอนในตะกร้า (รวมบทความทั้งหมด)
 
วินทร์-วินทร์ Situation (10.1)
วินทร์-วินทร์ Situation (9.2)
วินทร์-วินทร์ Situation (9)
ยางรถยนต์
นามเทศแปลงไทย
วินทร์-วินทร์ Situation (8)
วินทร์-วินทร์ Situation (7)
วินทร์-วินทร์ Situation (6)
วินทร์-วินทร์ Situation (5)
วินทร์-วินทร์ Situation (4)
วินทร์-วินทร์ Situation (3)
วินทร์-วินทร์ Situation (2)
วินทร์-วินทร์ Situation (1)
เลือดสีแดงบนเสื้อสีน้ำเงิน
ลืมตีน
ฝังร่างในฟากฟ้า
Creativity (9)
Creativity (8)
Creativity (7)
Creativity (6)
Creativity (5)
ปีเปลี่ยนทิศ
Creativity (4)
Creativity (3)
Creativity (2)
Creativity (1)
คู่มือดูหนัง Interstellar (2)
คู่มือดูหนัง Interstellar (1)
ปลาตัวแรกที่ว่ายในสนามฟุตบอล
เงาของนักเขียนคนหนึ่ง ตอน 19
เงาของนักเขียนคนหนึ่ง ตอน 18
เงาของนักเขียนคนหนึ่ง ตอน 17
เงาของนักเขียนคนหนึ่ง ตอน 16
เงาของนักเขียนคนหนึ่ง ตอน 15
เงาของนักเขียนคนหนึ่ง ตอน 14
เงาของนักเขียนคนหนึ่ง ตอน 13
เงาของนักเขียนคนหนึ่ง ตอน 12
เงาของนักเขียนคนหนึ่ง ตอน 11
เงาของนักเขียนคนหนึ่ง ตอน 10
เงาของนักเขียนคนหนึ่ง ตอน 9
เงาของนักเขียนคนหนึ่ง ตอน 8
เงาของนักเขียนคนหนึ่ง ตอน 7
เงาของนักเขียนคนหนึ่ง ตอน 6
เงาของนักเขียนคนหนึ่ง ตอน 5
เงาของนักเขียนคนหนึ่ง ตอน 4
เงาของนักเขียนคนหนึ่ง ตอน 3
เงาของนักเขียนคนหนึ่ง ตอน 2
เงาของนักเขียนคนหนึ่ง ตอน 1
กบในหม้อน้ำ
วิชาที่ไร้ประโยชน์
ใต้เงาของคนอื่น
สร้างปัญหามาแก้
ไซ่ง่อนรำลึก
เสียงเพลงในกองขยะ
ขนมสอดไส้
สัญญาณจากสวรรค์
ระหว่างทางสู่ความสำเร็จ
ผักชี
งานฝีมือ
ห้องสามห้อง
คุยกับมนุษย์ต่างดาว (9)
มนุษย์หมาป่า
คุยกับมนุษย์ต่างดาว (8)
มีแผน v.s. วางแผน
นาฬิกาทราย
เนื้อคู่
หนึ่งในสามพันล้าน
คุยกับมนุษย์ต่างดาว (7)
เครื่องกรอง
คุยกับมนุษย์ต่างดาว (6)
เมียเก่า
คุยกับมนุษย์ต่างดาว (5)
คุยกับมนุษย์ต่างดาว (4)
ส.ค.ส. 2557 : ข้อแม้ของความสุข
สนับสนุนปฏิวัติด้วยรถถัง!
กล่องใส่ภูเขา ต้นมะพร้าว ทะเล เรือ หาดทราย
ไม่มีเงินไม่ต้องใช้
คุยกับมนุษย์ต่างดาว (3)
ป้อมตำรวจ
คุยกับมนุษย์ต่างดาว (2)
คุยกับมนุษย์ต่างดาว (1)
เรื่องน่าอัศจรรย์
ฉี่ไม่เข้าเป้า
ไดโนเสาร์หลังบ้าน
ยาเม็ดสีฟ้ากับยาเม็ดสีแดง
ระนาบที่สี่ของชีวิต
บนกับล่าง
เด็กเวร
ภาพเบลอ
กรอบของสนามเบสบอล
ตับหมู
ทุกข์ทบต้น
หนึ่งปีมี 400 วัน หนึ่งวันมี 22 ชั่วโมง
ซอมบี้
Fake!
ปลาปีนเขา
มนุษย์พิเศษ
บทเรียนหลังพวงมาลัยรถยนต์
นักเดินทาง
บุญสำเร็จรูป
ขนมจีบ
สมการชีวิต
100 เรื่องแปลก
โลกคู่ขนาน
ตายก็ตาย รอดก็รอด
เดินเท้าไปโรงเรียน
ความคิดกำหนดชะตาชีวิต
คนโชคดี
เปลี่ยนกระถาง
ฟีนิกซ์
วันเกิดปีที่ 3,500,000,000
นาฬิกาของนกฮูก
อิฐทีละก้อน
เดาสร้างทุกข์
ปิศาจในตัวเรา
หนังพากย์
กระถางเปล่า
นอนหลับ กินข้าวอร่อย
iJOBS
เศษสตางค์
ตลกอันตราย!
บ้านแตกเพราะ สตีฟ จ็อบส์
แตะหัวใจ
เมื่อหัวใจเต้นครั้งที่ 15,000,000,000
ชั้นดิน
ตอไม้
ฟ้าถล่ม
สายดิน
คุณค่าของชิ้นส่วนเล็กๆ
ยาใจ
ยอดฝีมือทำเก้าอี้
ด้านที่มองไม่เห็น
กำแพงขวางรัก
LAT
อาหารหมู
3G
“โลกไม่ยุติธรรมเลย”
ภาษาแผ่นดิน
แม่น้ำแสงจันทร์
ยานเวลามีจริง!
ช็อกโกแลตยัดไส้
ของพิเศษ
รักวัวให้ผูก รักลูกให้ IPAD
ทหารผ่านศึกกับเด็กชายขาพิการ
ตัวขี้เกียจ
ประกันใจตลอดชีวิต
ตาไม่ถึง (2)
ตาไม่ถึง (1)
ฟาดดาบ
ท้องฟ้าไม่ปิดทุกวัน
ไฟปรารถนา
ในห้วงเหวของความตาย
แก้บน
หนึ่งวันของเมย์ฟลาย
กาลเทศะกับการใช้ชีวิตอย่างมีความงาม
ปลาที่ไม่ยอมขึ้นบก
หัวใจที่ไม่จมน้ำ
สะฮารา
แดดเที่ยง
รองเท้ากับแซกโซโฟน
โซดา
คนหัวใจเหล็ก
ลายมือ
ทุดง!
แลคโตบาซิลัส
หกลิตร
ครัวสุข ตอน สลัด
GPS
This is the latter.
พู่กันของ จุก เบี้ยวสกุล
Bad hair day & On the job training
Connection
Backfire
รถยนต์ใต้สะพาน
ทำดีไม่ได้ดี
Will I do it again?
หนอนในแอปเปิล
Grow old gracefully
ชีวิตย้อนคืน
46 วินาที
มีดีต้องอวด?
Mediocrity
อาย
It will pass.
สัมผัสพิเศษ
เครื่องมือชิ้นสุดท้าย
หัวใจใต้จุดเยือกแข็ง ตอน 2
หัวใจใต้จุดเยือกแข็ง ตอน 1
เด็กโง่
ขอบเขตความรักของพ่อแม่
ก่อนถึงเส้นตายรัก
หัวบันไดแห้ง
ตัด-หั่น-เจี๋ยน
ฉันกับเรา
สองปีกและตรวน
ผิดที่
ผู้หญิงของขงเบ้ง
เสื่อผืนหมอนใบ
somebody-nobody
เจ็ดชั่วโคตร
วิศวกรรมแห่งชีวิต
ยี่สกที่ไม่ยอมกินเบ็ด
เสิร์ฟกาแฟเจ้านาย
Dum spiro, spero
Between the devil and the deep blue sea
decoy
ปะติรู-ป-ระชาธิปไตย!
I Do a Dream
พื้นที่เสื่อมโทรม
White Lies
Homesick
ตุ๊กตาล้มลุก
ด่านรัก
Swinging!
วันนรก
บริหารเวลา
นิทานเรื่อง จีนกับใบมะขาม
บทความสัมมนาซีไรต์ 1999
ซีอีโอชีวิต
มุมงดงามที่เหลืออยู่
ฟุกุชิมะ 50
ตะกอนก้นแก้ว
สมมุติว่า...
จงทำชั่ว!
ฮะจิโค, รุสวอร์ป และ บ๊อบบี้
เกจ์น้ำมัน
ความฝันริมถนน
เถรตรง
15 Minutes of Fame
อำนาจของเสียงหัวเราะ
acquaintance
The end justifies the means
นิยายประหลาด
ปอดแหก
ก้นเหว
เสียงของหัวใจ
จูบตีน
สองมือเล็กๆ ของเราแต่ละคน
ชีวิตติดกับ
ปาฏิหาริย์ของจุดสีฟ้าอ่อน
ฟองน้ำ
Shit happens!
ริบบินสีเหลืองบนต้นไม้
เสียงไวโอลินที่ไม่มีใครได้ยิน
ช่องโหว่
“แล้วไงล่ะ?”
แรงดึงดูด
No life!
ตั๋วรถไฟครึ่งราคา
พลังของความพลิกแพลง
เดี๋ยวนี้!
คู่แท้
ยาวิเศษ
บทเรียนนอกตำรา
เปลือกนอกกับแก่นใน
Reset
อารมณ์ขันกันกระสุน
กระดุมเม็ดแรก
เซลล์ใหม่
โรจน์แม็พ
ของขวัญวันอังคาร
ปีกแห่งพระปรีชาชาญ
แตงโมสี่เหลี่ยม
ห้องเรียนของวั่นเล่าหยัง
ธรรมะในห้องน้ำ
สื่อสาน
ลูกปลาในแอ่งน้ำ
ไม้คาน
ยึด sub !
ศาสนาผี
จดหรือไม่จด?
เครื่องมือวิเศษ GT 200
ราคาคุย
เม็ดเกลือแห่งอหิงสา
ดาวอังคารเหนือต้นเชอร์รี
หลุมอากาศ
สื่อสังวาส 3
สื่อสังวาส 2
สื่อสังวาส 1
อยากให้คนอื่นจดจำคุณอย่างไร?
เสือกับหน้ากากมนุษย์
Blessing in Disguise
สวนสัตว์ (จบ)
สวนสัตว์ (1)
เสียดายที่...
เสียงบ่นของคนทำหนังสือคนหนึ่ง (3)
เสียงบ่นของคนทำหนังสือคนหนึ่ง (2)
เสียงบ่นของคนทำหนังสือคนหนึ่ง (1)
ก่อนที่ไฟจะดับ
ของหวาน
คนตาบอดในฤดูใบไม้ผลิ
เด็กหญิงที่สวยที่สุดในโลก
ป้ายสต.
ความบังเอิญที่น่ารื่นรมย์
ชื่อเสียงกับความสุข
ออมสินเวลา
ยานเวลากับเครื่องมือพยากรณ์อากาศ
ประชดชีวิต
แอ๊ปเปิ้ลสีแดง
เครื่องมือ
When it rains, it pours.
ดร. เจคเคิล กับ มิสเตอร์ไฮด์
จุดเล็กๆ จุดหนึ่ง
ผัดไทยหนึ่งนาทีครึ่ง
เล่นให้จบเกม
แว่นตาดำ
คำบวกคำลบ
ล้มแล้วเหยียบ
มาราธอน
มองกว้างมองไกล
พ่ายแพ้อย่างสง่างาม
ชายผู้ระเบิดปรมาณูหล่นใส่หัวสองหน
ชาติมีราคาเท่าไร?
ความงามของความเงียบ
เช็กช่วยชาติ
ทูนอิน
รักข้ามพรมแดนสงคราม
เมืองขี้เมา (2)
เมืองขี้เมา (1)
ตุ๊กตาล้มลุก
สมุนไพรอันตราย 13 ชนิด
ตายอย่างหมดจด
เห็นมดเท่าช้าง
ถุงกาแฟ
ผงซักฟอก
พิษทางใจ
มากคนมากความ
เราควรรื้อถอนโครงสร้างของละคร 'น้ำเน่า' หรือไม่?
ปาร์ตี้ชีวิต
รักตัวเอง
แผ่นดินของเรา
หนทางสายที่สอง
ก่อนขึ้นเขาสูง
คนละเรื่องเดียวกัน
อกหักดีกว่ารักไม่เป็น?
อาตี๋สักมังกร
แผนที่โลกกลับหัว
เมื่อถูกถีบลงน้ำ
แก้มอีกข้างหนึ่ง
วิกฤติกับโอกาส
ฉัพพรรณรังสี
ปากมีไว้เพื่อ...?
ข้าวผัด
ชีวิตพอเพียง
ในแสงสุดท้ายของวัน
วาบหวิววิทยาลัย
คุณค่าของชีวิต ตอน 4 (จบ)
คุณค่าของชีวิต ตอน 3
คุณค่าของชีวิต ตอน 2
คุณค่าของชีวิต ตอน 1
เลขนำโชค
คนเราสามารถเป็นคนดีโดยไร้ศาสนาได้หรือไม่?
ท้องฟ้าเป็นผู้ชาย ดวงดาวเป็นผู้หญิง
คนใบ้ในห้องเรียน ตอนที่ 2
คนใบ้ในห้องเรียน ตอนที่ 1
คนจนห้ามท้องเสีย
ตบกะโหลกพระ
ในฤดูหนาวอันแสนนาน
ศูนย์แคลอรี
คำขอโทษ
เครื่องมือชิ้นหนึ่ง
เราสามารถก้าวไปถึงสังคมอุดมคติได้หรือไม่
เส้นโค้ง เส้นเว้า กับเส้นหยัก
โรคติดต่อ
วันที่ 1 มกราคม
แผลเป็นของ คิม ฟุก
แบบสอบถามชีวิต (3)
เสียงสุดท้ายให้โลกได้ยิน
แบบสอบถามชีวิต (2)
วนิดา
แบบสอบถามชีวิต (1)
ผลไม้วิเศษ
ผู้หญิงขอผู้ชายแต่งงาน
อำนาจเหนือธรรมชาติจะนำพาสังคมไทยไปถึงไหน?
คนอารมณ์ดี
หัวใจที่ชายแดน
ว่าด้วยความ 'เพอร์เฟ็ค'
เรื่องของ J
เครดิตกับภาพลักษณ์
อาชีพ : แม่บ้าน
หัวใจ Y
‘ฮาร์ท’ กับ ‘เฮด’
ย้อนกลับสู่ความเป็นระเบียบ
สุญญากาศ
เคียงไหล่ลูกน้อง
แมวที่ริมฝั่ง
รับ-ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ (แห่งชีวิต)
‘คิดได้ไง’ กับ ‘คิดโง่ๆ’
ปฏิทินจักรวาล
คุณค่าของของทรัพยากร
ทาสของชื่อเสียง
จากความว่างเปล่าสู่ความว่างเปล่า
ความคงอยู่ของความมืด
จตุ-calm
บุญคุณกับกตเวทิตา
ลมปราณแห่งปัญญา
คนที่ไม่มีวันแก่
หมาเยี่ยวรดภูเขาทอง
ปากที่เสกศิลป์
คนวิ่งชีวิต
ผู้หญิงผมขาวที่นั่งแถวหน้าสุดในห้องเรียน
ไวโอลินกับหมีแพนด้า
ในตอนจบวัน
สิ่งที่เรามีเหลืออยู่
ปีกหัก
เข็มทิศกับไวโอลินของไอน์สไตน์
ถึงจะเดินถอยหลัง ก็ยังต้องออกแรง
เสน่ห์ของความเรียบง่าย
ล้มแล้วลุกขึ้นมาโลดแล่นต่อไป
การมีชีวิตอยู่อย่างมีชีวิต
ไฟดับห้านาทีในหัวใจ
นางสาวมารยาท
0 นาทีก่อนเที่ยงคืน
บทเรียนที่โรงเรียนไม่ได้สอน
หมาแย่งก้อนเนื้อ
ผู้ไม่เคยยอมแพ้ต่อชะตากรรม
น้ำท่วมทุ่ง
โลกที่ไร้สิ่งกีดขวาง
ปัญหารัก
วิตามินชีวิต
มาจากอากาศธาตุ
ยิ่งน้อยยิ่งมาก
ปาฏิหาริย์แห่งการใช้สติและปัญญา
Happy Ever After
มือหยาบกร้านที่สานเก้าอี้ไม้ไผ่
นิสัยเสียที่เรียกว่า วิตก
รสชาติของชีวิต
ไม่มีวันยอมแพ้
ของปลอม
ริมแม่น้ำ
ฤดูกาล
อาซ้อกับหมูในอวย
ผลของการพยายามเอาใจทุกคน
นังอิจฉา
ความตายคือความรัก
บนโต๊ะอาหารเช้า
เบื้องบนมีแสงอาทิตย์และแสงดาว
รอยเท้าข้างเดียวของลีนา
รถไฟสองขบวน
การรอคอยของ ลี อัง
จุดฝันในม่านมืด
คุณค่าของกระดาษแผ่นหนึ่ง
ไกลกว่าที่ตามองเห็น
เสน่ห์ร้อยเปอร์เซ็นต์
คนที่เต้นรำที่หัวใจ
เบื่อคนบ่น
คนไม่ยอมแพ้ที่ปลายทางโลก
นางในฝัน
หนึ่งก้าวถัดไป
วันไม่ดี
เด็กสาวแขนขาดที่สี่แยก
ความฝันที่เก็บไว้ในลิ้นชัก
สิ่งที่ใครก็เอาไปจากเราไม่ได้
ในแสงสลัว
หลุมดำ
โอกาสที่สอง
โลกใบเล็กของ กนกพงศ์ สงสมพันธุ์
วันเสียตัว
สุขพึงใจกับสุขชื่นใจ
อีแก่ที่ไม่มีใครต้องการ
อนุภาคที่มีวิถีชีวิตของมันเอง
ก้าวย่างแรก
ฮีอา ลี กับนิ้วทั้งสี่
รูบนกำแพงกั้นน้ำ
เสียงที่ไม่มีวันจางหายไปจากโลก
น้ำพุศักดิ์สิทธิ์
ไม้กางเขน
ความฝันโง่ๆ
ความดีความชอบ
กราบสามีก่อนเข้านอน
ชีวิตที่ดี
กลางสายฝน
สัตว์ประหลาดในโลกที่แสนสวยงาม
ทางเลือกของหัวใจ
เส้นตายกับคำท้าทาย
ยืนด้วยเท้าของตนเอง
จรรยาบรรณ
วิปริตธรรมชาติ
ยาขม
เข็มทิศ
วันแห่งความหวัง
Perception - Reality
ดีทอกซ์
รังที่สร้างด้วยรัก
บทเรียนที่สูญเปล่า?
ไหว้สัตว์ตาย
เนรคุณธรรมชาติ?
โลกของไอ้แก่
การศึกษากับปัญญา
ตัวกูของใคร
รักคนอื่นหรือรักตัวเอง?
บทเรียนจากตะกร้า
บทเรียนจากความเชื่องช้า
วิบัติสมมุติ
"ถ้ารู้อย่างนี้จะไม่..."
เจตนาดีกับลมปาก
งานใหญ่กับงานยิ่งใหญ่
ต้นรักในหัวใจ
ทวนน้ำ
ขนาดของหัวใจ
ไม้ผลัด
ส้มเปรี้ยวกับส้มหวาน
คนที่สิบเอ็ด
คำสุภาพกับมารยาทที่แท้
ก่อนเปลือกตาจะปิด
"ช่างมัน ฉันไม่แคร์"
ถ่ายน้ำมันเครื่อง
อภัยทาน
วันแห่งความรัก
ของใหม่
สองข้างทางสู่เส้นชัย
คนตาบอดบนสะพานแคบ
คุณค่าเล็ก ๆ ของตัวไร้ประโยชน์
งานทรมานกับงานในฝัน
สายน้ำกับความตาย
มาสาย-กลับดึก
31 ธันวาคม
ลอกคราบจากภายใน
กบเลือกงาน
ไม้แข็งกับไม้อ่อน
ไส้เดือนกับมังกร
ขาวกับดำ
ประโยชน์ของความไม่มี
รอยเท้าเล็ก ๆ ของเราเอง
เติมน้ำใสใส่หัวใจ
เปลือกของสุภาพชน
สายรุ้ง
Expiry Date
นาฬิกา
เสียน้อยเสียยาก
กติกา
ก็แค่ความไม่สะดวกเล็ก ๆ
ความยาวของหนึ่งวินาที
ข้างกำแพงสงคราม
ส่วนเกิน
เพลงรัก
อหิงสา
คนแก่ในสวนสีเขียว
ความอึด
The Evil Thing?
ความฝัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warning: mysql_close(): 2 is not a valid MySQL-Link resource in /home/winbookc/domains/winbookclub.com/public_html/article.php on line 783